Musím pochválit CK-OK a lidičky, kteří se starají o náš komfort. Náš spolek FreeRun a ZuFuss miluje společné dovolené s CK-OK například ve Švýcarsku, Rakousku, Slovinsku.
Společné dovolené jsou vždy krásné a parádně si je všichni užíváme. Moc děkuji panu Kavkovi a panu Boháčkovi za skvělé nápady a péči o členy našeho spolku.
Richard Lexman